GAPSAĞTUR


ULUSLARARASI GAP SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ
(GAPSAĞTUR-DER)


KURULUŞ SERÜVENİMİZ

 • Hestourex (Sağlık turizm, Spor turizm ve alternatif turizm alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getiren en geniş ve kapsamlı uluslararası iş geliştirme platformu) 2017 fuarına davetli katılım,
 • Sağlık Turizmi Federasyonu Üyeleri ile tanışma,
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılan Sağlık Turizmi MEDTİS 2018 Bilgilendirme Toplantısına katılım,
 • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında hastane temsilcileri ile yapılan toplantı,
 • ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASI SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ(MEDTİS) 2018’e katılım,
 • Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt illerinde ikamet eden 7 kişi tarafından kuruldu.
 • Derneğimizin Genel Merkezi Diyarbakır’dadır.
 • Derneğimizin kütük numarası 21-015-106’dır.

                                                                 
VİZYONUMUZ
Sağlık Turizmi ve Alternatif Sağlık Turizminde; Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik ekseninde, kalite bilinci ile ulusal ve uluslararası düzeyde referans noktası olmak.


MİSYONUMUZ
Sağlık ve Turizm kuruluşlarının hizmet süreçlerini değerlendirerek; Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik yoluyla Sağlık Turizmine katkıda bulunmak.


POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
Derneğin amacı doğrultusunda Sağlık Turizmi ve Alternatif Sağlık Turizmi alanlarında;
Ar-Ge ve yenilik, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güç birliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda danışmanlık yapmak, kurumlar arası dayanışmayı sağlamak ve projeler hazırlamak.

STRATEJİK AMACIMIZ
Sağlık turizmi ve Alternatif Sağlık Turizmi potansiyellerinin araştırılması, geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vererek, Sağlık Turizmi dünyasına kazandırmak, Sağlık Turizmi şartlarını geliştirmek, Motivasyonlarını sağlamak ve dayanışma içerisinde Sağlık Turizmi rehberliği yapmaktır.


STRATEJİK HEDEFİMİZ
Türkiye’deki üniversite, Kamu ve Özel Hastanelerine yurtiçinde ve yurtdışında; Sağlık Turizmi ve Kaplıca Turizmine yönelik rehberlik ve dayanışma hizmeti vererek, Sağlık Turizmi alanında hizmet vermelerine katkı sağlamaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Temel hak ve özgürlüklerden yana,
 • Akademik disipline sahip, 
 • Etik değerlere Saygılı,
 • Ekip Çalışmasına istekli,
 • Önyargısız,
 • Eşitlikçi,

© 2019 GAPSAĞTUR-DER
Tasarım ve Uygulama İnotek Bilişim